Núdzový stav

Autor: Peter Kováč | 27.11.2011 o 15:00 | (upravené 27.11.2011 o 15:16) Karma článku: 14,90 | Prečítané:  15871x

Zdá sa, že napriek všetkým odhadom do gatí nehodlajú pustiť ani lekári a ani manažment. Som presvedčený, že lekári majú dobre pripravenú odpoveď na otázku: "Čo ďalej?"

Počítadlo na stránkach LOZ práve ukazuje 2386 podaných výpovedí a 3 dni a pár hodín do odchodu lekárov. V piatok sa vláda a predstavitelia LOZ pravdepodobne s definitívnou platnosťou nedohodli. Od 1. decembra teda zrejme bude na Slovensku zrejme o 2386 nezamestnaných viac. Týchto 2386 nových nezamestnaných bude pozostávať zo stoviek vysokokvalifikovaných špecialistov s vysokoškolským vzdelaním. Keby ste ich zavreli do jednej budovy s príslušným vybavením, vytvorili by ste špičkovú nemocnicu. Tých 2386 nezamestnaných totiž budú samí lekári.

Udalosti posledných dvoch mesiacov sledujem zvonka a nemám problém zachovať si odstup od emócií na jednej aj druhej strane. Môj názor na transformáciu je verejne známy – som za. Nikdy som sa tým netajil. Myslím si, že to stojí za to, i keď viem, že to nie je všeliek. Treba samozrejme zmeniť kopu ďalších vecí, napríklad aj spôsob financovania.

Chápem lekárov, že protestujú. Nevedia, čo bude. „Niekto“ im totiž zabudol vysvetliť detaily. Napríklad taký nepodstatný, že by im to mohlo reálne mohlo (netvrdím, že muselo, a tá neistota je kľúčom celého) priniesť vyššie číslo v kolónke čistá mzda na výplatnej páske. Preto je pochopiteľné, že lekári protestujú. S formou protestu síce nesúhlasím ale to, že lekári odchádzajú, viem plne pochopiť. Však sám sa už dlhšiu dobu sa živím prevažne niečím iným ako medicínou. Tú som si ponechal ako koníček. Mám totiž rád otvorených ľudí a tak chodím každý týždeň pitvať. Takže viem za tie roky čo-to aj o praktickej medicíne. Hoci som živého klinika v pitevni už pekných pár rokov nevidel.

Ako nezúčastnená osoba som nepostrehol, že by sa niekto venoval scenáru, v ktorom nikto neustúpi zo svojich pozícií. Prekvapilo ma to najmä v prípade ministra (tr)Uhliarika, ktorý celé dva mesiace fungoval v štýle „pohoda a tabáček“. Podľa mňa ho už dávno ho mali vykopnúť z ministerstva a zakázať mu tam vstup. Za neschopnosť. Spracovali na ministerstve za tie dva mesiace niečo ako náznak krízového plánu, len tak čisto pre istotu? Na ministerstve majú evidentne problém. Sú odtrhnutí od reality. Nepostrehli dokonca ani to, že od 1.12.2011 sa mení sa celý systém predpisovania liekov, čo zainteresovaným (lekárom a lekárnikom), zatiaľ nikto nepovedal a nevysvetlil. Na ministerstve je stále „klídek“.

Eskalácia zo strany LOZ a jej mediálnych poradcov sa dala predpokladať. Dnes je viac ako pravdepodobné, že asi príde na plány B a C a tak. Niektorí lekári už majú možno zbalené kufre, niekto sa možno chystá na dlhú dovolenku, materskú alebo má už dohodnutú prácu, v ktorej ho zaplatia adekvátne jeho vzdelaniu (konečne!). Dostalo sa mi však do uší, že plány podaktorých spočívajú výlučne v evidencii na úrade práce. Len dúfam, že títo majú všetky potrebné informácie, keďže som ich na stránkach www.loz.sk nejako nenašiel.

Pre mnohých je to zrejme iba opakovanie toho, čo dávno vedia, ale keby náhodou...

Lekár, ktorému skončil pracovný pomer, musí čo najskôr navštíviť príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej iba „UPSVAR“), kde požiada o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Žiadosť sa podáva osobne podľa miesta trvalého pobytu (niektorí si teda musia spraviť výlet aj na druhý koniec republiky).

Pre uľahčenie vášho hľadania a organizovania času je zoznam jednotlivých UPSVAR na tejto adrese http://www.upsvar.sk/urady-psvr/zoznam-uradov-prace-socialnych-veci-a-rodiny.html?page_id=1570 a treba tam prísť v týchto úradných hodinách: http://www.upsvar.sk/urady-psvr/uradne-hodiny-uradov-prace-socialnych-veci-a-rodiny.html?page_id=112524. Len na pripomenutie – existuje teoretická možnosť, že sa na úradoch naraz objaví 2385 vašich kolegov... Zrejme si tam chvíľu posedíte, ale to predsa viete.

Aj keď nemožno vylúčiť nejakú dohodu vlády a LOZ aj po 1. decembri, každému by som odporúčal vybaviť návštevu UPSVAR najneskôr do 7. decembra 2011. Ak totiž nezamestnaný lekár požiada o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie do 7 kalendárnych dní odo dňa skončenia zamestnania (tým je 30.november), zaradia ho do evidencie uchádzačov o zamestnanie odo dňa nasledujúceho po skončení zamestnania (teda od 1. decembra). Tým pádom nebudete mať žiadny problém so zdravotnou poisťovňou.

Ak to ale nestihnete, zaradia vás do evidencie uchádzačov o zamestnanie dňom podania žiadosti. Čo to znamená? Bude vás to stáť peniaze. V takom prípade totiž za dni, keď ste neboli zaevidovaní budete musieť zaplatiť zdravotné poistenie z vášho vlastného vrecka.

Chcem tiež upozorniť na drobné zákernosti zákona, s ktorými sa nezamestnaní lekári pravdepodobne stretnú. Do zoznamu uchádzačov o zamestnanie nemožno zaradiť lekára, ktorý

· je zamestnancom (niektorí lekári totiž majú viacero pracovných pomerov)

· je samostatne zárobkovo činnou osobou (má živnosť, je spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti, komanditnej spoločnosti alebo spoločnosti s ručením obmedzeným a podobne)

· vykonáva zárobkovú činnosť v členskom štáte Európskej únie alebo v cudzine (lekári ktorí lietajú cez víkendy pracovať do Veľkej Británie a podobne)

Určite viete, že sa nevyhnete klasickej úradnej buzerácii. Ale ak náhodou niekto nemá presnú predstavu:

Prvá vec je, že UPSVAR je vám povinný najmenej raz za kalendárny mesiac ponúknuť vhodné zamestnanie. Tu možno využijete vaše slovenským zdravotníctvom spevnené nervy. Budete totiž musieť do troch pracovných dní od doručenia písomnej výzvy alebo ústneho vyzvania úradom pri osobnom kontakte prísť na príslušný UPSVAR. (Takže zasa cestovať, čakať, a tak...)

Ďalšie úradnícke radosti vás čakajú so Sociálnou poisťovňou. Tu to začína byť o kúsok zaujímavejšie, pretože práve tá vypláca dávku v nezamestnanosti.

Nezamestnaný lekár a podpora v nezamestnanosti.

Dobrá správa pre vás je, že nárok na podporu v nezamestnanosti nezávisí od spôsobu ukončenia pracovného pomeru. Skutočnosť, že ste podali výpoveď preto nič neznamená. Nárok na dávku v nezamestnanosti má každý lekár, ktorý v posledných troch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie bol poistený v nezamestnanosti najmenej 730 dní. Tých 730 dní sa môže vyskladať aj z viacerých čiastkových období. V praxi sa toto obmedzenie bude teda týkať asi len mladých lekárov. Väčšina z nich však už svoje výpovede stiahla, lebo ich sa zároveň týkala mesačná výpovedná doba. Ale pre istotu si to prerátajte.

Dávku v nezamestnanosti môžete dostávať najviac 6 mesiacov a iba dovtedy, kým ste v evidencii uchádzačov o zamestnanie. To či ste pracovali 20 rokov, alebo len 5 nemá na sumu, ktorú môžete dostať žiadny vplyv. Na tú má vplyv váš vymeriavací základ – v preklade výška vášho platu, ktorý ste dostávali pred skončením pracovného pomeru.

Koľko je dávka v nezamestnanosti

Dávka v nezamestnanosti sa poskytuje za dni a jej výška je 50 % denného vymeriavacieho základu. Denný vymeriavací základ (DVZ) na určenie sumy dávky v nezamestnanosti je podiel súčtu vymeriavacích základov, z ktorých poistenec zaplatil poistné na poistenie v nezamestnanosti a počtu dní rozhodujúceho obdobia.

Rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu je obdobie dvoch rokov predchádzajúcich dňu, v ktorom vznikol nárok na dávku v nezamestnanosti. V tomto prípade to je od 30.11.2009 do 30.11.2011.

Z rozhodujúceho obdobia sa vylučujú obdobia, za ktoré sa poistné na poistenie v nezamestnanosti neplatí (napríklad práceneschopnosť). Ak v rozhodujúcom období nie sú dva roky, za ktoré možno zistiť denný vymeriavací základ na určenie sumy dávky v nezamestnanosti, denný vymeriavací základ sa zistí z tohto kratšieho obdobia. Denný vymeriavací základ sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nahor.

DVZ = súčet vymeriavacích základov/počet dní rozhodujúceho obdobia

Denný vymeriavací základ v druhom polroku roku 2009 a v prvom polroku roku 2010 je najviac vo výške 71,3126 eura. Denný vymeriavací základ v druhom polroku roku 2010 a v prvom polroku 2011 je najviac vo výške 73,4302 eura. Tieto sumy nemá ďalej zmysel rozoberať, pre lekárov sú čisté sci-fi. Vďaka ich katastrofálnemu platu nemá ich DVZ šancu dosiahnuť tieto čísla. Ak chcete vedieť, koľko by ste dostali ako dávku v nezamestnanosti, skúste kalkulačku, ktorú nájdete na http://ekonomika.sme.sk/kalkulacky/davka-v-nezamestnanosti-sr.php?mzda=700&typ=mesiac&obdobie=2011-12&dni=30 .

Kto chce mať túto dávku v nezamestnanosti, vyberie sa spolu s rozhodnutím o zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie na pobočku sociálnej poisťovne. K rozhodnutiu priloží tlačivo s názvom „Žiadosť o dávku v nezamestnanosti.“ Toto tlačivo si môžete stiahnuť na nasledovnom linku http://www.socpoist.sk/ext_dok-ziadost-o-davku-v-nezamestnanosti/40805c. A je to.

Je dosť možné, že to viete, ale pre istotu upozorňujem, že dávku v nezamestnanosti nebude lekár dostávať dlho. Zákon je totiž nastavený vyslovene proti nim. Funguje to takto:

1. UPSVAR eviduje voľné pracovné miesta.

2. Zamestnávatelia majú povinnosť hlásiť UPSVAR voľné pracovné miesta.

Nemocnice preto ohlásia každé jedno pracovné miesto, ktoré opustil lekár po uplynutí výpovednej doby na UPSVAR. Na stránkach UPSVAR si každý môže vyhľadať voľné miesta v centrálnej databáze na http://www.upsvarvm.sk/webvm/master.htm. Ak hľadáte lekárske miesto, stačí do vyhľadávacieho okna zadať slovo „lekár“. V súčasnosti je voľných 127 lekárskych miest. Po prvom decembri 2011 ich budú tisícky.

UPSVAR jednoducho spraví to, čo je jeho zákonnou povinnosťou. Bude ponúkať lekárom vhodné zamestnanie – v tomto prípade uvoľnené lekárske miesta. Pôvodné, cudzie, výhodnejšie, ale aj nevýhodnejšie... Skrátka úradnícky postup. A k úradníckemu postupu platí dôležité pravidlo:

Odmietnutie ponuky vhodného zamestnania alebo odmietnutie nástupu do vhodného zamestnania sa podľa zákona považuje za nespoluprácu s úradom. Za takéto odmietnutie USPVAR jednoducho vyradí lekára - uchádzača o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie. Dňom odmietnutia nezamestnaný lekár stratí samozrejme aj nárok na dávku v nezamestnanosti. Inak povedané, zostane bez príjmu.

Myslím, že každému je jasné, že po prepustení z nemocnice je akýkoľvek iný plán než sa nechať evidovať na UPSVAR, lepší...

Pár slov od nezúčastneného.

 

Súčasná mediálna masáž oboch strán má jediný výsledok – ľudia začínajú lekárov nenávidieť. Dovolím si tvrdiť, že taký stupeň nenávisti voči lekárom tu ešte nikdy nebol. LOZ síce statočne bojuje, ale ich šance na mediálny úspech sú takmer nulové. Suma, ktorú mantricky opakuje druhá strana – 300 eur je pre značnú väčšinu obyvateľov Slovenska obrovská. Verejnosť to vníma tak, že keď im nie je dosť 300 eur, tak nech ich šľak trafí.

Lekári, zahnaní vyhrotením situácie do kúta celkom logicky a podľa hesla v jednote je sila chcú vydržať. Veď to už skoro majú doma. Veď už im verejne sľúbili viac peňazí. Už máme X, tak skúsme vypýtať ešte viac... Tu však vidím istú paralelu s ruskou ruletou, na ktorú by sa nemalo zabúdať. Lebo aj šťastlivec s piatimi vydarenými pokusmi sa môže pri šiestom ľahko ocitnúť napríklad aj u mňa na pitevnom stole.

Dúfam však, že takéto katastrofické scenáre nebude vôbec nutné realizovať a lekárskej lodi sa úspešne podarí dobojovať boj za lepšie podmienky, ktoré si zaslúžia. (Hoci ja osobne by som zvolil inú formu, ako je tá súčasná. Ale to je čisto vec názoru.) Ak by však predsa len plány LOZ nevyšli, držím palce všetkým na palube. Kapitánovi držať palce netreba. Síce ako správny vojvodca viedol celú akciu z prvej línie s telefónom v ruke, no neponechal nič na náhodu. Má svoju súkromnú ambulanciu. Je za vodou.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOMOV

Začali hlásiť potraty cudziniek, stúpli takmer päťstonásobne

Mediklinik z Levíc začal po článkoch v SME zverejňovať počet potratov, ktoré urobil Poľkám.

DOMOV

Snem Smeru: Fico opäť útočil na Kisku, aktivistov i médiá

Delegáti odštartovali snem hymnou a minútou ticha za Pašku.

DOMOV

Reportér Českého rozhlasu: Fico býval k novinárom otvorenejší

Smatana považuje aktivizmus za chybu.


Už ste čítali?